.

 

 

Licence
Kurzy lektorek

Školy pánevního dna
Kurzy po celé ČR i SR
E-mail: lektorky@skolapanevnihodna.cz

Tel.: 734 830 287

Pánevní dno z pohledu generací a metody 3×3 – Mgr. Alena Orvos

Miluji život, moudrost lidského těla a miluji předávání informací z generace na geraci, ať už ústní formou vyprávěním příběhů, či jinak  například vlastním příkladem. Proto jsem si také zvolila povídání o metodě 3×3 touto formou, protože vím, že stejně jako nám naše babičky dokáží předat spoustu svých mouder, můžeme i my jako vnučky přispět svojí troškou do mlýna a předat své povědomí o pánvi nejen svým maminkám, ale také babičkám a prababičkám.

Takže, pusťme se do toho.:)

V dřívějších dobách nebyla pozice žen ve společnosti příliš záviděníhodná. Ženy byly často v područí mužů a nemohly mít vlastní názor. Sexualita byla něčím nevhodným, zakázaným, vůbec se o ní nemluvilo a o nějakém předávání informací z matky na dceru, nemohla být ani řeč. Žena žila pro potěchu muže a její role spočívala v péči o rodinu a plození synů…Žilo se jinak.

Postupem času se vše začalo měnit. Žena přestávala být potlačovaná a začala opět objevovat svoji vnitřní sílu a spojení se svým tělem. Měla však stále málo informací a čelila tlaku kolektivního vědomí, ve kterém bylo a je silně zakořeněno, kde je její místo…

S příchodem nové doby se naštěstí dalo vše do pohybu. Žena se začala čím dál více zabývat svým tělem nejen z hlediska svého vzhledu, ale také z hlediska tělesné funkčnosti, emocí i energií. Konečně došlo na hledání informací, jejichž zdrojem se stala úžasná medota 3×3 od Renaty Sa- hani. Tato medota dokázala a dokáže ženám otevřít jejich vnitřní svět a pozměnit ženské povědomí o sobě samé. Otevírá ženám oči a co víc, dokáže je generačně opět propojit.

Ženy si díky této metodě uvědomí, že není náhoda, že se v jejich rodech často opakují stejné obtíže s pánevním dnem a začínají na sobě preventivně pracovat. Touto prevencí neježe pomáhají sobě, ale také dělají osvětu starším ženám z rodu. Maminky i babičky praktikováním této metody ukazují svým dcerám, jak žít zdravý a plnohodnotný život v oblasti své pánve, svých emocí a své energie a to tedy opravdu stojí za to.

 

Jak tedy uzdravit svůj rod a v čem je tato metoda 3×3 tolik výjimečná?

Tato metoda je výjimečná v několika ohledech:

– stmeluje, pozvedá, uzdravuje a oživuje rodovou linii žen, předchází vzniku nejrůznějších obtíží v oblasti pánve, navrací ženám jejich sílu, živost, sexualitu, zdraví, tvořivost, plodnost, upravuje obtíže spojené s menstruačním cyklem, zmírňuje či odstraňuje projevy způsobené menopauzou, aktivuje svaly pánevního dna, uvolňuje zadržené emoce, energiím v těle dovoluje volně proudit, učí ženy relaxaci a jejímu významu, obohacuje sexuální život a prožitky s ním spojeny, ruší všechny mýty spojené s pánevním dnem a mnoho dalšího…

Jak je to možné?

Tak, že se metoda 3×3 nedívá na ženské tělo pouze jako na hromadu svalů a kostí, ale dívá se na ženu celistvým pohledem – tedy z pohledu roviny fyzické, emoční a energetické, což mé práci fyzioterapeutky dalo nový rozměr a směr.

 

Co je vlastně to pánevní dno a kde se nachází?

Pánevní dno se nachází na dně naší kostěné pánve, na které rozlišujeme např.:

lopaty kosti kyčelní, přední a zadní hřebeny (cristy), kost křížovou, SI skloubení, kostrč, kost stydkou, symfýzu a sedací hrboly…

Součástí ženské tzv.’malé pánve‘ jsou:  vaječníky, vejcovody, děloha, pochva (ženské orgány) , ledviny, močový měchýř, močová trubice (vylučovací orgány) , tlusté střevo, konečník,

prodloužená mícha, nervové dráhy

Z hlediska fyzioterapie posuzujeme tedy pánevní dno především v rovině fyzické, do které řadíme svaly, které jsou zde uloženy v několika vrstvách:

a) nejhlubší vrstvu svalů (předozadní) tvoří: sval m. Levator Ani (m. puborectalis, pubococcygeus, iliocyccygeus) – tento sval tvoří podpůrnou mísu, ve které je uložena naše děloha. Během těhotenství nosí naše dítě a během porodu pomáhá s vypuzením dítěte z dělohy. Tato svalová vrstva reaguje na pohyb obou polovin pánve, proto je její funkčnost důležitá například i pro správnou chůzi.

sval m. Coccygeus –

sval. m. Pyramidalis – je malinký trojúhelníkový sval, který propojuje svalstvo pánevního dna se svalstvem přední břišní stěny. Během napětí pánve a vzpřimování je aktivní. Bývá poraněn během císařského řezu, což se projevuje převislým břichem.

celkově je tato nejhlubší vrstva plošně největší, nejhmotnější, nejdůležitější

b) střední vrstvu svalů (mezi sedacími hrboly a stydkou kostí) tvoří: – sval hluboký příčný perineální – sval povrchní příčný perineální

vypínají se jako tříbodová trampolína od jednoho sedacího hrbolu ke druhému a jsou spojeny se stydkou kostí vpředu.

Tato vrstva je velmi důležitá pro stabilitu pánve a dlouhodobě zajišťuje dobrý stav kyčelních kloubů.

c) povrchovou vrstvu svalů (svěrače) tvoří:

zevní anální svěrač – zevní svěrač močové trubice – svěrač pochvy – m. ischiocavernosus

Dnes a denně se setkávám s ženami, kterým nefunguje pánevní dno. Nejde jen o povolené svalstvo pánevního dna, ale v dnešní době jde často o přetížené pánevní dno vlivem přehnaného sportování či stresu. To vše se může u žen projevit různou formou močové inkontinence – tedy únikem moči (například při stresu, smíchu, skákání na trampolíně, pšiknutí apod.) nebo prolapsem dělohy, poklesem dělohy, neschopností vyprázdnit se, uvolnit se, užít si intimní život, nenapl- něnou touhou po dítěti atd.

 

Když se těchto žen ptám na to, jak to mají jejich maminky, babičky nebo dcery, často se v rodině situace opakuje. Je až zarážející, že si přesto často neuvědomujeme toto propojení z matky na dceru i obráceně. Proto jsem se rozhodla tuto situaci změnit.

Prostřednictvím metody 3×3 ukazuji ženám, jak moc je důležité pečovat o sebe nejen po stránce fyzické, ale také po stránce emoční a energetické, aby mělo naše snažení vůbec nějakou cenu.

Pánevní dno je totiž důležitým centrem ženské síly a naším emočním barometrem.

Metoda 3×3 je mostem mezi mojí prací fyzioterapeutky, kineziologa a lektorky osobního rozvoje. Díky ní mohu dostat do povědomí žen informace o rodových programem a liniích, o důležitosti prevence a oživení pánevního dna ve všech třech rovinách.

 

Ženy díky této metodě 3×3 zjišťují, jak je důležité komunikovat se svým pánevním dnem a neztratit spojení. Najednou vnímají emoce, které jsou v pánvi ukryty a o kterých často neměly ani

ponětí, protože je potlačily anebo si je přinesly právě v podobě informace od svých ženských před- chůdkyň z rodu. Uvědomují si, že tyto informace ovlivňují náš život z hlediska:

TVOŘIVOSTI – SEXUALITY – UZEMNĚNÍ – BYTÍ TADY A TEĎ – ŽENSKÉ SÍLY – ZACHOVÁNÍ RODU – HOJNOSTI – VNITŘNÍHO BOHATSTVÍ – SPOKOJENOSTI – AKTIVITY – VÁŠNIVOSTI – VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ

Proto je pro ženy důležité věnovat pozornost pánevnímu dnu i z pohledu generací před námi.

V běžném životě je nutné zpracovat různé pocity  i ty, které s námi nesouzní jako je strach, vztek, stres, úzkost atd. Blokováním těchto nepříjemných pocitů nebo jejich vytěsněním se jich ne- zbavíme – občas je prostě třeba uvolnit páru… Každý cit i emoce má svoji příčinu a proto je v naprostém pořádku ji prožít. Pokud ji potlačíme mů- žete časem zjistit, že se nám tato emoce někde uložila, nahromadila a může se také stát, že budeme najednou nekontrolovatelně propadat například záchvatům vzteku, strachu, atd. nebo se nám neče- kaně promění život v únavnou a nudnou rutinu. V souvislosti s pánví se to projeví neschopností v intimním životě, kdy ženu sex přestane bavit, nebo třeba začne cítit nechuť…

Pokud tedy prožíváme strach anebo vztek, úzkost atd., souvisí to s nerovnováhou v oblasti naší pánve a pramení to z naší nevšímavosti a vlastně odpojení se od pánevního dna.

ŽENSKÉ pánevní dno, potřebuje naši pozornost a to nejen z pohledu posilování svalů, ale také z pohledu jejich relaxace i uvolňování emocí zde uložených.

Pokud tedy zaměřujete svoji pozornost na své pánevní dno, naše emoce se dají do pohybu a každá žena tak objeví klíč, díky kterému odemkne a otevře dveře, které skrývají hluboce skryté emoce, ať jsou jakékoliv  třeba i ty strachy, úzkosti, obavy nebo emoce, které nejsou naše, ale máme je uloženy v genech od celé generace žen, které žily před Vámi. Není se čeho bát. Nacítěním se na své pánevní dno umožníme svému životu další posun, protože provětráme vše staré a objevíte spoustu nového poznání nejen sebe samé, ale i rodu žen před námi a tak dokážeme tyto strachy a obavy odevzdat a propustit.

Obnovíme svoji životní sílu, vitalitu, chuť do života, začneme zhmotňovat své sny do reality a bude se nám prostě dařit.

Se zdravou pánví také souvisí to, zda žijeme v přítomnosti  tedy TADY a TEĎ! Pokud stále utíká- me do minulosti nebo řešíme, co bude pak, či lítáte s hlavou v oblacích  často máme závratě, ztrá- címe spojení se svou pánví, se svými pocity, emocemi, instinkty atd.

Pokud témata pánve blokujeme a nedovolujeme si je opečovat a propustit, dochází k tomu, že se to projeví nějakou nemocí v této oblasti – například záněty, nemocí vnitřních orgánů nebo také svalů pánevního dna.

Přeji všem ŽENÁM, ABY OPĚT VSTOUPILY DO SVÉ ŽENSKÉ SÍLY A TVOŘIVOSTI A UŽÍVALY SI OPĚT RADOSTI ŽIVOTA BEZE STRACHU tedy s funkčním pánevním dnem.

Dovolte svým emocím proudit.

Krásný den, Mgr. Alena Orvos – vaše fyzioterapeutka, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz/

Komentáře