.

 

 

Licence
Kurzy lektorek

Školy pánevního dna
Kurzy po celé ČR i SR
E-mail: lektorky@skolapanevnihodna.cz

Tel.: 734 840 287

Co se děje s pánevním dnem během porodu? – Petra Levá

Pánevní dno – svalové a vazivové dno pánve, součást hlubokého stabilizačního systému, citlivý emoční barometr, výkonné energetické čerpadlo, centrum ženského sebevědomí, radosti, vášně, chuti do života… Jsme s ním v kontaktu? Uvědomujeme si ho? Často až ve chvíli, kdy jsme těhotné a blíží se porod. Je to totiž přesně ta oblast, jejíž kondice může zásadním způsobem ovlivnit průběh a délku porodu. A také to, jak porod prožíváme a co při něm cítíme nejen my, ale i rodící se dítě.

Pánevní dno

Je skupina svalů, která uzavírá dolní otvor v pánvi, podpírá v ní uložené orgány (močový měchýř, pohlavní orgány, tlusté střevo) a obsahuje svěrače jejich vyústění na povrch těla. Je důležité pro udržení stability  těla a účastní se na dechovém mechanismu. Velmi citlivě reaguje na prožívané emoce a ukládá je ve svých buňkách, zejména pokud souvisí s tématem ženství a intimity. Čerpá a pomáhá udržovat oběh životní energie v těle.

Během těhotenství se vlivem hormonálních změn rozvolňuje, aby miminko mohlo při porodu hladce vyklouznout porodními cestami  ven z těla matky. Při vaginálního porodu se o pánevní dno opírá a do rotace navádí hlavička rodícího se dítěte. Při průchodu miminka poševním vchodem dochází k největšímu otevření pánevního dna, které může žena ve svém životě prožít – a to nejen v rovině tělesné, ale i emoční a energetické.

Hladký porod

Základním předpokladem pro hladký porod je důvěra ženy ve své rodící tělo a rodící se dítě. Velmi důležité jsou i pocity bezpečí, intimity, dostatek tepla a času, vydávání zvuků, možnost volného pohybu a svobodné volby porodní polohy.

Aby se pánevní dno mohlo při porodu hladce a doširoka otevřít, potřebuje k tomu určité okolnosti, které  jsou zároveň i nejlepší prevencí poranění hráze. Hlavní podmínkou je, aby žena byla v kontaktu se svým tělem – ideálně aby vnímala oblast svého pánevního dna, dokázala poznat, zda je v napětí či uvolnění a uměla se sama vědomě uvolnit. Lze toho dosáhnout prostřednictvím práce s tělem, myslí a emocemi (cvičení pánevního dna metodou 3×3, bioenergetické a relaxační techniky, vizualizace, meditace…).

Věnovat se nezpracovaným emočním prožitkům je ideální ještě v době před otěhotněním. Pokud k tomu nedošlo a následně během těhotenství tyto prožitky vyplouvají a jsou doprovázeny emočním diskomfortem ženy (pocity strachu, viny, selhání, nedůvěry…), je dobré jim věnovat pozornost a pracovat s nimi co nejjemnější metodou např. bioenergetické techniky, kraniosakrální biodynamika apod. Pak nebudou při porodu bránit volnému otevření porodních cest. Pokud jsou naše psychické obtíže vážné, je třeba obrátit se na psychologa či psychoterapeuta.

Velkou podporou k navázání kontaktu s pánevním dnem a jeho uvolnění je i plný podbřiškový dech, do kterého se pánevní dno zapojí. Některé ženy využívají ke zvědomění a uvolnění této oblasti jiné prostředky – olej a svoje či partnerovy prsty (masáž hráze) nebo pomůcky pro nácvik průchodu hlavičky dítěte (nafukovací balonky s postupně se zvětšujícím průměrem).

 

Pánevní dno nemá rádo, když se na něj spěchá – aby se uvolnilo, potřebuje určitou dobu, stejně jako děložní hrdlo. Také dítě potřebuje čas, aby mohlo na svět přijít ve svém vlastním tempu a tím nejlepším možným způsobem. Rodící ženské tělo a rodící se dítě vzájemně spolupracují – tvoří unikátní porodní tým. Důvěřujme jim. Důvěřujme si.

 

Petra Levá
akreditovaná lektorka Školy pánevního dna, dula, praktikantka kraniosakrální biodynamiky
www.cvicenipanevnihodna.cz

Komentáře