.

 

 

Licence
Kurzy lektorek

Školy pánevního dna
Kurzy po celé ČR i SR
E-mail: lektorky@skolapanevnihodna.cz

Tel.: 734 840 287

Benefity správného zapojení pánevního dna v józe

Záměrem jógy je hluboké fyzické, citové a mentální uvolnění. Je to cvičení klidné, pozornost je zaměřena na vnímavost vůči vlastnímu tělu a na soulad pohybu s dechem. Díky vědomé pozornosti se aktivuje celé tělo i hluboko uložené svaly, zklidňuje a uvolňuje mysl a začínáme cítit proudění a navýšení energie v těle. Výsledkem je klid, spokojenost, pocit příjemného tepla, lehkost či radost. Při pravidelném cvičení se tělo zpevňuje, stává pružnějším, mysl dokáže být častěji v klidu, rozšiřuje se intuice.

Jako dlouholetá cvičitelka jógy znám velmi dobře svoje tělo a předávám zkušenost práce s fyzickým tělem svým klientkám více než 20 let. Po absolvování Školy pánevního dna u Renaty Sahani se mi spojily některé důležité souvislosti a věci zapadly na místo jako puzzle.

Právě díky reálnému nalezení fyzického prostoru pánevního dna a jemu přirozeného dechu jsem objevila zde skryté poklady. A to pocity lehkosti, hravosti a radosti, ale rovněž silný pocit ukotvení a sebejistoty. Úžasně oživlé pánevní dno mi přineslo možnost procítit obrovskou hloubku úcty a posvátnosti k ženskému klínu a uvědomit si sílu ženy.

 METODA 3×3 – TŘI ROVINY POHLEDU NA TĚLO

Renata Sahani ve své Metodě 3×3 skvěle propojila tři roviny našeho bytí, fyzické tělo, emoce a energii. Díky tomuto spojení v jeden celek mi cvičení dává mnohem hlubší smysl, a zároveň je hravější a jednotlivé jógové ásány snáze proveditelné.

Uvědomila jsem si, že propojení těchto tří rovin vnímám vlastně i při cvičení jógy.

TŘI ROVINY Z POHLEDU JÓGY

Fyzická rovina

V józe se velmi důležité správné provedení jednotlivých ásán. Důraz není kladen na rychlost, ale naopak na pomalé a důkladné protažení všech svalů, udržení stability a rovnováhy.

Záměrem průpravných cviků, jakými jsou rotace trupu, končetin a jemné protahování, je příprava pro náročnější ásany, které zahrnují celé tělo včetně paží a nohou.

Ásany a jejich sestavení se odvíjí dle záměru pro danou lekci. Pozornost můžeme věnovat určitému orgánu těla podle energií v průběhu roku, například ledvinám v létě. Ač je možné cviky propojit v sestavu, jako nejznámější Pozdrav Slunci, jedná se o pozice víceméně statické, bez vlnových či vědomých neviditelných vnitřních pohybů. Jógový pohyb vnímám jako rozvíjející se z centra těla do jeho okrajových částí, takové paprskovité sluneční rozpínání.

Ásany byly odvozeny ze světa kolem nás, z věcí, planet a zvířat a z jejich přirozených pohybů a pozic. Můžeme je nazvat souhrnným názvem „živosti“. Pokud se při ásaně na živost naladíme, můžeme ji jednak pochopit, ale také docílit některé z jejich kvalit. U kočky pružnost páteře, u žáby pružná třísla a u kobry schopnost se opřením o ocas lehce vztyčit.

Emoční rovina

Laděním se na pozice zjišťujeme a získáváme nejen kvalitu fyzickou, ale i pocitovou, emoční. Pocit stromu v bezvětří i větru, či loďky na vodě, soustředěné pozice orla i pocit luny v jejím pohybu fázemi. Takto prováděná cvičení, a především to, co my slyšíme z jejího názvu a jejího šepotu, nám přináší větší porozumění světu kolem nás.

Energetická rovina

Základem jógových ásán a jejich správného provedení je vědomá práce s dechem. Sladění dechu a pohybu těla. Na dech se můžeme podívat také jako na práci s energií nazývanou prána, která prostupuje celý vesmír. V tomto směru má jóga velmi propracovaný systém dechových cvičení, od jednoduchých po náročné. Jóga rozlišuje břišní, hrudní a podklíčkový dech, a ty propojuje do plného jógové dechu.

Základní dechovou technikou je Nádí šódhana, která pracuje střídavě s levou a pravou nosní dírku, hraje si s různými délkami nádechu a výdechu a se zádržemi dechu. V jiných dechových technikách používáme i práci s tělem, jako zúžení hrtanu, stažení pánevního dna, ucpání uší a poslech bzučivého zvuku a mnoho dalších technik.

Záměrem je nasbírat z pránického proudu potřebnou energii a rozvést ji po těle. Tato energie nám zlepšuje vitalitu a zdraví, harmonizuje nervový systém, vede ke zklidnění myšlenek a emocí, rozpuštění energetických bloků a k rozšířenému vědomí.

Co se tedy stane, když do cvičení jógových ásán zapojíme správně naše pánevní dno, jeho fyzické svaly, emoce a energii?

Fyzická rovina

Dobrá kondice našeho pánevního dna, jeho pevnost, ale i pružnost, je základem pro to, abychom mohli vůbec provádět jógové ásány. Aby nám cvičení jógy bylo přínosem. A abychom se neohrožovali nesprávným nastavením těla v jednotlivých ásánách.

Záměrem průpravných cviků jako je rotace trupu, jemné protažení zad a uvolnění hrudníku je příprava pro práci s pánevním dnem a hlubokým stabilizačním systémem. S použitím overballů uvolňujeme SI skloubení, břicho a krk. Pomocí tenisových míčků aktivujeme chodidla. Vědomě pracujeme s jednotlivými patry těla, která reflexně korespondují s pánevním dnem, oblastí krku a ploskou nohy.

Pro aktivaci pánevního dna jsou výborné vhodně zvolené ásany z jógy. Dech nepoužíváme jógový, ale  sladíme jej s přirozeným pohybem obou bránic. Zaujmout můžeme pozice kočky, žáby a lva, z balančních pozice třeba pozici stromu nebo půlměsíce. Statické pozice z jógy rozvolňujeme jemnými pohyby v kloubech a v páteři. Ráda zabrousím i do metody Feldenkraise, kde vybírám cviky pro patro krku a uvolnění častých bloků v této oblasti. Můžeme tak dosáhnout větší volnosti pohybu čelisti, úst a krku.

Od cviků viditelných přecházíme k cvikům vnitřním, neviditelným, ve kterých je třeba zapojit svoji vizualizaci, např. pohyb imaginárního míčku mezi oběma bránicemi či pohyb míčku v pánvi.

Ženské tělo je živé, potřebuje pohyb. Skvělým oživením jógy je její  propojení s vlnovými pohyby našich slovanských předků. Vlnové pohyby jsou velmi mocné, dostávají nás více do kontaktu s naší ženskou podstatou a umožňují energii v našem těle volně proudit.

Naše koncentrace je vedena k prostoru pánve a středu těla. Toto zapojení pozornosti k našemu pánevnímu dnu vnímám jako dostředné, hluboké, s pocitem návratu k vlastnímu potenciálu.

Emoční rovina

Při práci s pánevním prostorem velmi často začínají vyplouvat na povrch nezpracovaná témata, ať již naše osobně prožitá nebo ta, která se nesou rodem, z pokolení na pokolení. Mohou jimi být první menstruace, první pohlavní styk, porody, potraty, nástřihy, nelaskavé vstupy lékařů, nevhodné doteky, zneužití. Též však negativní hodnocení nás žen, které slýcháme často od dětství: „peníze nepatří ženám do ruky; no jo ženská za volantem; neumí použít ani mapu; v oblasti intimitu – vám to trvá tak dlouho“.

Veškeré takové zásahy se pak ukládají v pánevním dnu. A naše pánev má pak tendenci se stáhnout, povolit, nebo dokonce na jednom místě tak a na jiném jinak, a tak nás dostává do dysbalance. A objevují se různé potíže, nejen emoční, ale i ve fyzickém těle. Z tohoto důvodu používám pro uvolnění emocí bioenergetická cvičení pro pánevní segment. Za pomoci přístupu všech tří rovin pak dosahujeme větší psychické stability, zdravého sebevědomí a sebejistoty.

Energetická rovina

Pomocí řízeného dechu se učíme rozpoznávat a pracovat s celou oblastí pánve tak, že přes přiložené dlaně vnímáme pohyb nejen v podbřišku, ale i v pánevním dnu, sakrální oblasti a pohyb pánevních lopat. Izolovaně i jako jeden celek. Pomocí dechu,  který sám o sobě nese vitální energii tvořící celý svět, a napojením se na energii země, si můžeme naše ženské orgány oživovat a pročišťovat.

Dechové cvičení není pouze vizualizační, ale děje se s použitím nejhlubší vrstvy pánevní dna, tzv. PC svalu. Můžeme jej provádět v přirozenosti souhybu obou bránic či naopak. Záleží na tom, o jakou kvalitu energie nám jde. Důležité je pozorovat a vnímat své tělo a nepřebírat automaticky naučené vzorce z jiných typů cvičení včetně jógy. Vždy považuji za dobré ukončit cvičení přirozených dechem. Při pravidelném nácviku začneme energii v pánvi vnímat, cítit její proudění a pomocí pozornosti ji rozvádět dle našeho záměru na taková místa v těle, která potřebujeme podpořit. My ženy můžeme takto podpořit třeba vitalitu našich vaječníků.

Co vidím na józe a metodě 3×3 společné

 • klidový a relaxační přístup
 • vědomý pomalý pohyb
 • soulad pohybu s dechem
 • práce s dechem a vizualizací

v čem vnímám rozdílnost obou přístupů k tělu

Pánevní dno a Metoda 3×3

 • pohyby dostředné, hluboké
 • použití míčů
 • cviky z různých oblastí zjemňování jógových ásan vlnivým pohybem
 • vědomé zaměření na 3 patra těla zaměření na pánev a HSS
 • mikrocviky a neviditelný pohyb cvičení na uvolnění emocí pánve
 • dechová cvičení pro oblast pánve, dech v souladu obou bránic

Jóga

 • pohyby z centra paprskovitě ven
 • jógové ásany
 • zaměření na celé tělo vč. Končetin
 • fyzicky náročnější, dynamičtější
 • vychází ze světa kolem nás
 • propracovaný systém dechových cvičení
 • dech většinou v opačném módu
 • ucelený filosofický systém
Oba přístupy, jóga i Metoda 3×3 cvičení pánevního dna, vedou skrz práci s fyzickým tělem k harmonii těla, mysli a duše a vzájemně se doplňují. Dochází k celkovému zklidnění, uvolnění a pocitu vnitřní svobody. Vědomý způsob prožívání na podložce si přenášíme do běžného života, kdy jsme schopni být plně pozorní u činnosti, kterou právě děláme. Také lépe snášíme zátěžové a stresové situace a rychleji se dokážeme z nich zotavit.

Navíc s poznáním síly ženy skrz práci s naší pánví se nám lehčeji, a zároveň sebevědoměji, kráčí životem. Je snazší si pro sebe vytvořit svůj prostor, vnímat své osobní potřeby, realizovat své touhy a sny. Zároveň dochází k uvolňování tabu spojených se sexualitou a tím k otevřené komunikaci o jedné z nejpřirozenějších a nejzákladnějších sil.

Tento radostný, tvořivý, ale zároveň i pevný a stabilní postoj je možné předat dalším ženám a generacím a tím může přispět k proměně společnosti.

Kamila Jiříková – akreditovaná lektorka Školy pánevního dna s.r.o.

Čím vším jsem v životě prošla a co jsem se naučila najdete tady.

Metodu 3×3 a pohyb pánevního dna ovlivněný mým vnímáním světa a jógy si prožijete na mém kurzu.

Komentáře